NINGBO WALTERY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
(ECARMAS DEPARTMENT)
ZHOUHAN VILLAGE JIANGSHAN TOWN YINZHOU
DISTRICT NINGBO CITY CHINA
WEB: www.ecarmas.com
TEL: +86 13 616 6939 52
EMAIL: info@ecarmas.com
WHATSAPP: +86 (0)1 505 86 22906
Scan the below WhatsApp QR and chat now.
ECARMAS whatsapp QR code
Fill out my online form.